tym

Historie

Firma FEM consulting vznikla v roce 1992, ale kolektiv pracovníků, který ji tvoří, pracoval na výzkumu a vývoji programů MKP již mnoho let předtím v rámci výpočetního střediska Dopravoprojektu Brno.

Vůdčími osobnostmi týmu byli Prof. Ing. Dr. V. Kolář DrSc. a Ing. I. Němec, CSc., který se později stal ředitelem firmy FEM consulting. Firma se specializuje na výzkum a vývoj programových systémů pro řešení konstrukcí metodou konečných prvků. V minulosti byl základním produktem firmy systém NE-XX (písmena NE jsou první dvě písmena příjmení hlavního autora). Tento produkt se stal velmi úspěšný na domácím trhu a hned po uvedení na trh v roce 1975 si získal na trhu vedoucí postavení. Byl exportován i do řady dalších zemí. Později byl v Evropě distribuován firmou SCIA pod názvem ESA NEX. Tento produkt, který byl vytvořen pro operační systém DOS, byl vypracován firmou FEM consulting komplet, tj. včetně grafického uživatelského prostředí.

Od r. 1998 se firma soustředí výhradně na výzkum a vývoj výpočetních jader systémů MKP včetně vlastního generátoru sítě. V roce 1996 se spojila firma FEM consulting s firmou IDA a spol. na vývoji nového systému MKP pro operační systém Windows. Systém byl nazván NEXIS. V tomto systému firma FEM consulting vypracovala generátor sítí a řešič MKP. Grafické prostředí, zadávací dialogy a řadu postprocessorů vypracovala firma IDA a spol. Tento systém je v Evropě distribuován pod názvem ESA PRIMA WIN (EPW). V řadě zemí Evropy získal významný podíl na trhu, někde i dominantní postavení. Například v Holandsku se systém stal tak oblíbený, že uživatelé si sami vytvořili fankluby EPW.
Cestu si systém našel i na dálný východ (např. Čína a Jižní Korea). Kromě tohoto systému firma FEM consulting vyvíjí i řešiče pro některé další systémy. V ČR je to systém RENEX, pracující pod AutoCadem. Na německém trhu se jedná o produkt RFEM vyvíjený společně s německou firmou Dlubal a také v Německu distribuovaný touto firmou. Program RFEM se nyní prodává také v České republice.
V roce 2001 navázala firma užší spolupráci se Stavební fakultou VUT v Brně. Tato spolupráce byla iniciována vedením VUT FAST a dnes má firma sídlo přímo v budově fakulty na Ústavu stavební mechaniky. Tímto by se měl otevřít prostor pro ještě širší spolupráci mezi FEM consulting a Stavební fakultou v budoucnosti.
Budoucnost firmy FEM consulting je spojena s firmami Scia Nemetschek a Dlubal, pro které vyvíjí výpočetní jádro systémů Scia Engineer a RFEM. Oba tyto systémy zaujímají významné místo na Evropském trhu. Firma FEM consulting zajistí, aby výkon a funkcionalita solveru MKP, který vyvíjí byly stále na špičkové světové úrovni, tak jako je tomu dnes.